Nieuws

Glasvezel buitengebied

Eerder hebben we in dit blad aangekondigd dat de Gemeenschapslijst een financieringsvoorstel heeft bedacht voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Eigenlijk de belangrijkste stap die genomen moet worden is nu gezet. Het initiatiefvoorstel dat de Gemeenschapslijst heeft ingebracht om glasvezel in het buitengebied van Someren mogelijk te maken is raadsbreed aangenomen. Hiermee is een belangrijk onderwerp uit het verkiezingsprogramma van de Gemeenschapslijst een stuk dichterbij gekomen. Al veel te lang wordt er op en neer gepraat over de aanleg van glasvezel in ons buitengebied. Steeds liepen die vast op de kosten. Daar heeft de Gemeenschapslijst dus nu een oplossing voor gevonden, die wordt gesteund door de gehele gemeenteraad. Wij streven er naar om volgend jaar om deze tijd aan de slag te zijn met de aanleg. Gemeenschapslijst GEWOON DOEN!

De Overkapping!

De afgelopen 3 gemeenteraadsverkiezingen had de Gemeenschapslijst als gebaar dat voor elke uitgebrachte stem in Someren-Eind €1,- in een pot werd gedaan. Het totaalbedrag werd verloot onder 3, door de bevolking aangedragen, goede doelen. Aan 9 verenigingen is in totaal zo'n €5500,- geschonken. De reden dat Gemeenschapslijst dit gebaar destijds bedacht was ter extra stimulering om te gaan stemmen, en om de burgers wat terug te geven in plaats van veel geld te besteden aan dure PR en Reclame campagne. Dit jaar heeft de Gemeenschapslijst ervoor gekozen om het verkiezingsgebaar op een andere vorm te geven, maar met diezelfde reden. Toen een half jaar geleden de schitterende plannen en tekeningen voor een nieuw plein bij de nieuwe Einder werden gepresenteerd door de dorpsraad, bleek dat er een prachtig geïntegreerd podium zou komen, maar dat het beschikbaar budget niet toereikend zou zijn om een overkapping op het podium te realiseren. Een fantastisch dorpshart met een prachtig podium waar vele verenigingen in de toekomst gebruik van zullen maken, voor uitvoeringen, optredens en activiteiten. Maar zonder dak dus. De Gemeenschapslijst die meer dan 50 jaar geleden zijn oorsprong vond in Someren-Eind vind het erg jammer dat het nu niet mogelijk is om het podium te overkappen en heeft besloten om als verkiezingsgebaar daar de schouders onder te gaan zetten met als doel ook de overkapping nu te kunnen realiseren! Hoe gaat de Gemeenschapslijst dit doen: - de €1,- actie van iedere uitgebrachte stem in Someren-Eind wordt daarvoor ingezet. Dat is het begin! - er wordt een fonds opgericht zoals 60 jaar geleden bij de tot standkoming van de kerktoren, waar mensen, bedrijven, instellingen vrijwillig een donatie kunnen doen! - bedrijven zullen worden benaderd om via vrijwillige werkzaamheden of sponsoring mee te werken aan de tot standkoming van de overkapping. Intussen zijn ontwerper Peter Slegers en constructeur Pieter van Meijl al belangeloos begonnen met de tekeningen en berekeningen - fondsen zullen worden aangeschreven - de Gemeenschapslijst zal activiteiten organiseren met als doel geld in te zamelen: Zoals bijvoorbeeld een dienstenveiling De komende maand zal de Gemeenschapslijst benutten om te spreken met toekomstige gebruikers (verenigingen en stichtingen) van het podium en de overkapping om hun wensen m.b.t. de overkapping te inventariseren. Daarnaast zullen de tekeningen, berekeningen en materiaalkeuzes openbaar worden gemaakt. Voor meer info kun je terecht op: www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl en www.someren-eind.nl) Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Bart de Groot, kartrekker namens de Gemeenschapslijst Someren- Eind en Sluis 13, email@bartdegroot.nl 06-22950343

Verkiezingsprogamma

In de ledenvergadering van januari is het verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018 vastgesteld. Er is gekozen voor een korte kernachtige beschrijving van de onderwerpen waar de Gemeenschapslijst zich sterk voor wil maken. Bij lezing zult u merken dat er veel minder kapitaalintensieve projecten instaan. Dit heeft ermee te maken dat de verwachting is dat de komende vier jaar minder geld beschikbaar is voor grote investeringen. Lagere uitkeringen van het rijk is de belangrijkste oorzaak daarvan. Heeft u na lezing nog vragen of zijn er onduidelijkheden, schroom dan niet met onze lijsttrekker of raadsleden in contact te treden.

Download ons verkiezingsprogramma via onderstaande link: Verkiezingsprogramma 2014-2018

Wie is Marie Jose Leijten?

Mijn naam is Marie Jose Leijten, ik sta op plaats 5 van de gemeenschapslijst. Ik ben geboren in Mierlo en woonachtig in Someren-Eind vanaf 1996. Ik woon samen en heb twee jonge kinderen. Sinds enige tijd ben ik betrokken bij de gemeenschapslijst. In eerste instantie had ik gedacht dat dit niets voor mij zou zijn, zoals vele van ons denken, politiek is toch saai en grijs. Toch werd mijn interesse gewekt nadat ik een paar keer bij vergaderingen aanwezig was geweest. Wat me opviel was dat de zogenaamd saaie en grijze stof juist heel belangrijke stof was, het ging namelijk om ons, onze leefomgeving, huizen, straten, scholen, sport accommodaties, winkels, de zorg en nog veel meer! Allemaal zaken die wij allemaal belangrijk vinden! Dat was voor mij het moment om JA tegen de gemeenschapslijst te zeggen, JA ik wil graag helpen en meedenken en mijn steentje bijdragen aan een mooie gemeenschap. Bij de gemeenschapslijst voel ik me thuis, een partij voor Someren zonder landelijke politieke kleur, iedereen mag zichzelf zijn en zijn mening hebben. Het belangrijkste is uiteindelijk de samenleving Someren-Eind, Someren-Heide, Someren en Lierop, daar gaan we samen voor! Daarnaast is het belangrijk dat er weer meer vrouwen betrokken zijn bij de politiek, de balans is lange tijd goed geweest en de gemeenschapslijst heeft vroeger zelfs de eerste vrouwelijke wethouder geleverd. Het zou heel fijn zijn als we meer jonge vrouwen betrokken raken, en daarmee bedoel ik natuurlijk niet dat mannen daar alleen niet over kunnen beslissen, maar de ervaring leert ons wel dat er betere besluiten worden genomen als mannen en vrouwen dit samen doen. Mannen en vrouwen denken en doen nu eenmaal anders dus leidt balans tussen mannen en vrouwen tot betere besluiten. Dit geldt ook voor de politiek in de gemeente Someren! Laat uw stem niet verloren gaan en laat van u horen! Ik ga deze uitdaging graag voor U aan, ik ga het “Gewoon Doen”!

Wie is Jan Verhoijsen?

Mijn naam is Jan Verhoijsen, 55 jaar en ben ruim 30 jaar getrouwd met Jeanne Koolen uit Asten– Heusden. Wij hebben 3 zonen, Rick 24, Wilco 21, Luc 19 jaar en onze dochter Jessica sluit de rij met 16 jaar. Na mijn VWO opleiding heb ik de Hogere Agrarische School in Den Bosch gedaan. Na deze opleiding heb ik een tijd als agrarisch bedrijfsadviseur gewerkt en ben uiteindelijk op het ouderlijk agrarisch bedrijf verder gegaan. Nog een aantal studies in de avonduren gedaan, waaronder een 3-jarige opleiding voor piloot. Uiteindelijk trok het ondernemen me toch meer en zijn we ons bedrijf verder gaan ontwikkelen tot een drietal locaties met pluimvee en varkens en daarnaast akkerbouw. Het werk doen we met een team van 7 mensen. De Gemeenschapslijst heeft mij 25 jaar geleden al eens benaderd voor het raadswerk. Ik ben daar toen niet op ingegaan omdat ik dacht daar toen, vanwege de opbouw van ons gezin en bedrijf, niet voldoende tijd voor vrij te kunnen maken. Omdat ik onlangs gevraagd werd om me kandidaat te stellen voor vakgroepvoorzitter vleeskuikens op zowel provinciaal (ZLTO) als landelijk niveau (LTO) wilde ik stoppen met het raadswerk wat ik de laatste jaren voor de VVD gedaan heb.

In de tussentijd werd ik benaderd door Guido Schoolmeesters of ik me de komende periode voor de Gemeenschapslijst wilde inzetten. Na overleg met het thuisfront ben ik op dit verzoek ingegaan en kon daarmee een oude belofte inlossen. Op deze manier hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan onze Eindse gemeenschap.

Zoals we allen zien aankomen gaan we een gedeelte van onze verzorgingsmaatschappij inleveren en gaan we in de richting van een maatschappij waarin aan de burger gevraagd wordt zelf meer deel te nemen (participatie). Ik zie het dan ook als een uitdaging (zonder belerend te willen zijn) om dit voor elkaar te krijgen zonder dat we daarvoor welvaart en/of welzijn hoeven in te leveren. Een mens kan meer dan hij in eerste instantie denkt en daar mag je gebruik van maken. Vergelijk het maar met de studenten; nu de druk m.b.t. collegegelden wat hoger ligt, blijken de meesten wel te kunnen afstuderen binnen de daarvoor gestelde termijn. Wel sta ik ervoor dat burgers, die deze overgang van verzorgingsmaatschappij naar participatiemaatschappij niet kunnen maken, op onze hulp kunnen blijven rekenen. Gevraagd werd o.a.om mijn kennis van het buitengebied in te zetten voor de Gemeenschapslijst. Omdat er steeds meer agrarische bedrijven stoppen en de trend is dat er minder burgers in het buitengebied (willen) wonen, zullen we er voor moeten waken dat het buitengebied niet verpauperd. Als u dan ook vragen en of opmerkingen hebt aangaande het buitengebied van Someren wil ik deze graag vernemen via mail: j.verhoijsen@hetnet.nl

Met vriendelijke groet, Jan Verhoijsen

Gemeenschapslijst

Dorpsplein

Het afgelopen jaar is er door de Dorpsraad Someren-Eind en de Gemeenschapslijst hard gewerkt en gelobbyt om de nieuwe MFA te realiseren! En dat is gelukt. De Dorpsraad draagt haar steen bij op het uitvoerende vlak, en de Gemeenschapslijst op het politieke vlak. Begin maart zal de aannemer de bouw opleveren, daarna kan er gestart worden met de inrichting. In Februari wordt er gestart met de zorgappartementen. Na de kermis zal er, onder toezicht van dorpsraad en Gemeente, gestart worden met het plein. De werkgroep “plein” van de Dorpsraad heeft prachtige en ambitieuze plannen! Een plein met een mooi ontwerp, groen, parkeerplaatsen, podium, terras, etc. Een plein voor vele functies en doeleinden. Enig minpuntje is dat de kosten het dubbele zijn van het potje. Maar niemand in Someren-Eind wil weer 50 jaar aankijken tegen een lelijk plein, en daarom is besloten er de schouders onder te zetten, en er tegenaan te gaan! Het plein gaat gemaakt worden met vrijwilligers! Alle mensen die meehelpen komen dat vrijwillig doen, en dat is iets unieks en fantastisch! De Dorpsraad en ook de Gemeenschapslijst is ervan overtuigd dat dat moet gaan lukken. De mensen van de Gemeenschapslijst zullen ook hun steentje vrijwillig bijdragen (zowel letterlijk als figuurlijk! Maar Daarover later meer! De vooruitzichten zijn in elk geval goed. Afgelopen week is er gestart met een stukje noodbestrating zodat men met zuivere voeten binnen kan komen. Werkgroep “Plein” (Ben Lomans, Frans Leenders, Fons Hoeben en Peter Slegers) hebben Frans Lomans bereidt gevonden om als “hoofduitvoerder” op te treden. Verder zijn Freek Lammers (grondwerk), Bart de Groot (straatwerk) en Rudi Swinkels(groen) erbij betrokken om mee te helpen, te coördineren, en de vrijwilligers te regelen. En op deze eerste dagen was te zien dat dat helemaal goed gaat komen! Uiteraard zijn we op zoek naar zoveel mogelijk vrijwilligers, vele handen maken licht werk, dus heb je zin om je steentje bij te dragen meldt je dan gerust bij een van de genoemde personen!

Gemeenschapslijst

Voortgang De Einder

De bouw van de Einder vordert gestaag. Alles loopt op dit moment volgens planning of ligt daarop voor. De afwerkvloeren zijn gestort en de plafonds zijn aangebracht en de wanden zijn gestucadoort. Onlangs hebben we tijdens de opendag kunnen zien hoe snel alles verloopt. Het is alweer bijna een jaar geleden dat we de oude Einder verlaten hebben. Eind februari 2014 zal de aannemer de nieuwe Einder gaan opleveren. Dan wordt gestart met de inrichting door het stichtingsbestuur van de Einder. In de loop van het voorjaar zullen we de nieuwe Einder in gebruik kunnen gaan nemen.

Ook is een werkgroep al volop bezig met de voorbereidingen voor een mooi nieuw plein. Heeft u interesse om daar een steentje aan bij te dragen financieel of fysiek dan bent u van harte welkom. In februari zal ook een begin worden gemaakt met de bouw van de groepswoningen voor ouderen met 24 uur zorg van de Zorgboog met daarbij een aantal appartementen waar zorg geleverd kan worden. Zo ziet u maar dat met de inzet van de dorpsraad en de Gemeenschapslijst de zorg na het sluiten van Peeljuweel weer terug komt in Someren-Eind.

Gemeenschapslijst

Schaduwraad vergadering 12 november

Dinsdag 12 november is er weer een schaduwraadvergadering. Dit wordt een bijzondere vergadering omdat in deze vergadering de volgorde van de kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld gaat worden. Door het bestuur is er een adviesvolgorde opgesteld ( zie elders op de website). De geregistreerde leden van de schaduwraad kunnen dinsdag avond per plek hun stem uitbrengen. De vergadering is in het tijdelijke gemeenschapshuis in de Mariaschool, aanvang 20.30 uur.

Gemeenschapslijst

Adviesvolgorde

In de oktobervergadering heeft Schaduwraadvergadering Guido Schoolmeesters gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Conform de reglementen heeft het bestuur samen met de lijsttrekker uit de beschikbare kandidaten een adviesvolgorde opgesteld. Die u hieronder aantreft.

Op verzoek en in overleg met Bart de Groot is hij op de niet direct verkiesbare 10e plaats van de lijst gezet. Bart hecht eraan op eigen kracht via voorkeurstemmen een plaats in de nieuwe gemeenteraad te bemachtigen. Hierdoor krijgt de kiezer de mogelijkheid een oordeel te vellen over de kwestie rond zijn persoon.

De adviesvolgorde ziet er als volgt uit:
1. Guido Schoolmeesters
2. Jos Feijen
3. Jan Verhoijsen
4. Jan Adriaans
5. Marie-José Leijten
6. Martijn van Eijk
7. Maurits Leesberg
8. Adriek de Man
9. Frans Knoops
10. Bart de Groot

Voor alle duidelijkheid het betreft hier slechts een advies van het bestuur. In de schaduwraad vergadering van 12 november wordt voor iedere plaats een aparte stemming gehouden. Wij hopen op een grote opkomst van onze leden en zijn benieuwd naar uw mening.

Gemeenschapslijst

Veel animo bij Gemeenschapslijst

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft de Gemeenschapslijst ruim voldoende kandidaten die zich voor de partij willen gaan inzetten als raads of burgerlid.

De huidige raadsleden Riky Lammers , Nanky van Doorn en burgerlid Marianne Adriaans hebben zich niet meer verkiesbaar gesteld. Voor deze openvallende plekken hebben zich meerdere kandidaten gemeld.

De zittende raadsleden Jan Adriaans en Bart Groot hebben aangegeven door te willen gaan als raadslid.

Al eerder werd bekend dat Jan Verhoijsen, momenteel lid van de VVD fractie, de overstap maakt naar de Gemeenschapslijst. Hij zal speciale aandacht gaan besteden aan de agrarische belangen en onderwerpen aangaande het buitengebied.

Een nieuwe kandidaat is Jos Feijen, 57 jaar , getrouwd met Nell Swinkels, 3 kinderen. Hij is werkzaam op een VMBO school in Weert als docent speciale taken. Jos is een bekend gezicht o.a. door zijn voorzitterschap van buurtvereniging Havenoord, voormalig coach/trainer van SSE jeugd, lid van TWC Strakke Ketting.

Ook nieuw is Marie-Jose Leijten, 43 jaar, samenwonend met Jesse Couperus, 2 kinderen. Sinds 1996 woonachtig in Someren-eind. Werkzaam geweest in de ouderenzorg en in de banken sector. Momenteel lid van de oudercommissie van bs de Vonder, voormalig voorzitter van oudercommissie van Tuimel In.

Martijn van Eijk is ook zeker geen onbekende. Hij is 33 jaar en getrouwd met Kristel. Na een studie bedrijfskunde heeft Martijn in 2011 een eigen bedrijf gestart genaamd EMA Tech, gespecialiseerd in fijnmechanische componenten. Als voormalige Prins van de Plattevonder is Martijn betrokken bij diverse activiteiten. Martijn heeft zich beschikbaar gesteld als kandidaat burgerlid.

Ook Frans Knoops (agrarisch ondernemer), Maurits Leesberg (bouwkundig advies bureau) en Adriek de Man (leerkracht Varendonck college) hebben zich beschikbaar gesteld en komen voor in de top van de kandidatenlijst van de Gemeenschapslijst.

Op 12 november zal de schaduwraad van de Gemeenschapslijst de definitieve volgorde van de lijst vaststellen.

Schoolmeesters

Gemeenschapslijst kiest voor Schoolmeesters

Tijdens de achterbanvergadering, de schaduwraad van dinsdag 8 oktober is door de leden van de Gemeenschapslijst Someren-Eind & Sluis 13, Guido Schoolmeesters unaniem verkozen tot lijsttrekker en kandidaat wethouder voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Schoolmeesters is ook de huidige wethouder van de partij en lijsttrekker bij de vorige verkiezingen.

Schoolmeesters kenmerkt zich door zijn jarenlange ervaring in de Somerense politiek. De afgelopen 4 jaar als wethouder, de 16 jaren daarvoor als raadslid. En daarvoor was hij al jaren actief voor de Someren-Eindse partij. Daardoor heeft hij ook een niet te evenaren dossierkennis. De afgelopen 4 jaar was Guido portefeuillehouder van o.a. financiën, kunst en cultuur, sport en welzijn, de Idop’s, grondzaken en bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom.

Guido is woonachtig in Someren-Eind, Getrouwd met Anja en heeft 3 volwassen kinderen. Naast zij werk als wethouder zet Guido zich vaak in als vrijwilliger bij diverse verenigingen. Zijn grootste hobby’s zijn voetbal en mountainbiken.

Schoolmeesters zijn mentaliteit is er een van niet alleen denken, maar vooral ook van doen. En kan niet, bestaat niet. Hij is iemand met een grote passie, fanatisme en tomeloze inzet voor de Somerense politiek. Een echte volksvertegenwoordiger die liever tussen de mensen staat in plaats van populair op de voorgrond treedt. Iemand die graag met hard werken zaken realiseert. Zo zien de leden van de Gemeenschapslijst hun lijsttrekker en om die reden krijgt Guido alle steun voor de komende 4 jaar.

Tijdens de schaduwraad van november zullen de overige verkiesbare plaatsen op de lijst worden gekozen en ingevuld.

Schaduwraad
Bijeenkomsten

Fractie

Kandidaten

Bestuur

Contact

Wilt u lid worden of heeft u een vraag of opmerking neem dan contact op met secretaris/penningmeester Jack van Leuken via onderstaande gegevens.

Adres: Vuurdoornstraat 5, 5712 NT, Someren-Eind
Telefoon: +31 (0)493 49 06 91